Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. dolnosląskiego, opolskiego i śląskiego

Numer sprawy:WT.2370.6.2017
Dodano dnia: 01-08-2017
Termin składania ofert: 08-08-2017 godz. 09:30
Zmiana terminu składania ofert na: 17-08-2017 godz. 09:30
Status: ogłoszony

Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencyjnego w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego