Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Remont garażu 2 wielostanowiskowego

Numer sprawy:WT-I.2370.4.2017
Dodano dnia: 01-08-2017
Termin składania ofert: 16-08-2017 godz. 09:30
Status: ogłoszony

Remont garażu wielostanowiskoego