Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma oraz spektrometrów XRF

Numer sprawy:WT-I.2370.15.2017
Dodano dnia: 31-10-2017
Termin składania ofert: 11-12-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma oraz spektrometru XRF