Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Usługa rozliczania i sprawozdawczości w projekcie "Bezpieczne pogranicze"

Numer sprawy:WT-I.2370.11.2017
Dodano dnia: 19-09-2017
Termin składania ofert: 02-10-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Usługa rozliczania i sprawozdawczości w projekcie "Bezpieczne pogranicze"