Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Kłobuck
Jednostka
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
Adres
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Numer telefonu
na stanowisko kierowania
/034/ 317 22 65
/034/ 317 20 71
Numer telef. do sekretariatu
/034/ 317 22 13
Numer faksu
/032/ 317 24 16
Adres www
www.strazklobuck.pl
Adres e-mail 
pspklobuck@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej
Copyright © 2009  |  Polityka Cookies